Àusias March: Vida de l’autor i característiques significatives de la seva obra

Alumnes: Laura Serrat, Aloma Figueres, Àgata Sala

Escola: Col·legi Sant Miquel dels sants

Curs: 1r de batxillerat

Duració: 12’22»

Presentació amb continguts de la vida i obra del poeta Àusias March, utilitzant la tècnica de la poesia dibuixada. La Laura Serrat, il.lustra i edita, l’Aloma Figueres recita i l’Àgata Sala subtitula el text. Totes tres de 1r de batxillerat del Col·legi Sant Miquel dels sants.